Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Nodül

Nodül

Nodül, tiroit bezinde normal dokudan farklı özellikte yumru gibi leblebi nohut büyüklüğünde, bazen de portakal kadar büyük olan doku büyümesine denir. Nodüllerle aynı zamanda tiroit bezi büyümesi de olduğu için bu nodüler guatr olarak tanımlanır. Nodülün kanser olup olmadığı oldukça önemli bir konudur. Bunun yanında fazla miktarda hormon salgılayıp salgılamadığı da önemlidir. Toplumda tiroit nodülleri sıkça görülür. Bunların bazısı dışarıdan elle fark edilebilir. Ancak bu oran sadece %7 kadardır. İyot yetmezliği görülen yörelerde bu oran %25'e kadar çıkar. Elle fark edilemeyen nodüller daha sık görülür. Tiroit bezleri ultrasonla incelenirse toplumda yaklaşık %50-60 oranında nodül tanısı yapılır. Yani iki kişiden birinde nodül bulunmaktadır. Hastaların çoğunluğu bunun farkında değildir. Nodül görülme sıklığı kadınlarda daha fazla olup, yaşla birlikte de artar. Özellikle hamilelikte nodüllerde büyüme ve yeni nodül oluşması daha sık görülür.

Nodül çeşitleri nelerdir?


Nodülün sintigrafi sayesinde sıcak ya da soğuk olduğu tespit edilebilir. Teknesyum 99 adındaki radyoizotop maddesiyle çekilen tiroit sintigrafisi sırasında ilaç hastaya damardan verilir. Nodülün maddeyi tutmaması halinde çekilen sintigrafide nodül boşluk şeklinde görünür. Bu şekilde ilacı içine çekmeyen nodüller soğuk nodül olarak adlandırılır. Nodül ilacı içine çekerse, sintigrafide nodül siyah olarak görüntülenir. Bu türdeki nodüller sıcak nodül olarak tanımlanır. Nodül tiroit dokusu gibi ilaç tutarsa bunlara da ılık nodül denir.

Kanser olma olasılığı soğuk nodüllerde daha fazladır. Ancak sıcak nodüllerde kanser olasılığı taşır. Bu yüzden her çeşit nodül için biyopsi yapılması gerekir. Bu şekilde en az iki biyopsi sonrasında nodülde anormal bir gelişme olmazsa, yeniden biyopsi yapılmasına ihtiyaç duyulmaz. Bazı nodüllerde sıvı birikimi olabilir. Bunlarda kistik nodül olarak adlandırılır. Böyle sıvı birikimi olmayan nodüllerde sert bir yapıya sahip olur ve solid nodül olarak adlandırılır. Nodüllerin solid ya da kistik olup olmadığı da tiroit ultrasonu yapılarak tespit edilebilir. Nodüller tiroit bezinde bazen tek olarak oluşabilir, bazen de çoklu nodül olabilir. Ancak her türlü nodüllerin kanser olma olasılığı %5 kadardır.

Multinodüler guatr (Tiroit bezinde birden fazla nodül olması)


Bu sorun daha fazla iyot yetmezliği bulunan bölgelerde ve ileri yaştaki bireylerde görülür. Nodüllerin tespiti sintigrafi ile yapılır. Hastalardaki T3, T4, TSH hormonları kontrol edilir. Eğer hastada tiroit hormonları normalse ve nodüller küçükse yakınmalar olmayabilir. Bu tür nodüllere de biyopsi yapılması gerekir. Çoklu nodül olduğu için her birine ayrı biyopsi yapılması uygundur. Kanser teşhisi yapılırsa ameliyatla nodüllerin alınması gerekir. İyi huylu nodüllerin takip edilmesi yeterli olur. Hastaların çoğunda tiroit hormonları normal çıkar. Hastalar iyotlu tuz tükettiklerinde ise nodüllerde fazla hormon salgılamaya başlar. Bu yüzden iyotsuz tuz tüketimi önerilir. Hastalardaki hormon seviyesi çeşitli ilaç gruplarıyla kontrol altında tutulmaya çalışılır. Bu tedaviyle hastanın yakınmaları azaltılır.

Kistik nodül nedir?


Soğuk nodüllerin yaklaşık %10-20 kadarı kistik nodüldür. Bu nodüllerin içindeki sıvı saman sarısı, kanlı ya da çikolata renginde olabilir. Bunun nodülün kanser olmasıyla bağlantısı yoktur. İğneyle nodül içindeki sıvı boşaltılabilir. Bu durumda nodülde yeniden sıvı birikmez ve çapında küçülme olur. Kanser riski kistik nodüllerde daha düşüktür. En fazla yarı sert yarı kistik nodüllerde kanser tespiti yapılır. Çapı 4 cm'yi geçen büyük kistik nodüllerin cerrahiyle çıkarılması gerekir.

Nodül tedavisi nasıl yapılır?

Her nodül için ameliyat yapılması gerekmez. Hastalarda ameliyatla çıkarılan nodüllerin birkaç yılda yeniden gelişmesi de söz konusudur. Bu oran yaklaşık %20-30 kadardır. Bu yüzden sadece kanser riski olan nodüllerin ameliyatla alınması tercih edilir. Nodülün kanser riski taşıyıp taşımadığı da sadece iğne biyopsisi sonucunda anlaşılabilir. Çapı 2,5 cm'den daha küçük olan ve kanser riski olmayan nodüller ameliyat edilmeden takip edilir. Kanser riski olanlar ve büyük nodüller ise ameliyatla çıkarılır. Bir anlamda iğne biyopsisi hastaların gereksiz ameliyat olmalarına engel olmaktadır. Bu yüzden uzmanlar sıcak, soğuk bütün nodüller için biyopsi yapılmasını önerirler. İyi huylu olup, büyüme gösteren ve çevre dokulara baskı yapan nodüllerde ameliyat edilebilir. Nodül tedavisi için sağlık kuruluşlarının Endokrinoloji bölümüne başvurmak gerekir.
Son Güncelleme : 13.01.2024 01:03:03
Nodül ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Nodül Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Nodül"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Lenf Nodu
Lenf Nodu
Lenf nodu, çeşitli nedenler yüzünden vücudumuzda oluşan bezelere verilen isimdir. Bunlar dışarıdan gelen mikro organizmalara karşı vücudun savunma mekanizmalarıdır. Vücutta çeşitli bölgelerde lenf nodu meydana gelebilir. Boyunda, kasık, kulak bölgesi...
Schmorl Nodül
Schmorl Nodül
Schmorl Nodül, İntervertebral disk dokusu içinde bulunan nucleus pulposus bölgesinde bulunan kıkırdaktan ve kemikten oluşmuş olan end-plate geçer ve vertebranın kemik dokusu içine doğru bir tür herniasyonudur. Bu duruma fıtıklaşma denir. Schmorl nodü...
İzoekoik Nodül
İzoekoik Nodül
İzoekoik Nodül, Tiroit bezi üzerinde tespit edilen kitleleri tıp dünyası nodül olarak isimlendirir. İzoekoik nodül de bir çeşit nodül türüdür. Bu nodüllerin tespiti, doktorların uyguladığı muayene ve boyun kısmında yapılan görüntüleme yöntemleri ile ...
Solid Nodül
Solid Nodül
Solid nodül, vücut içerisinde bulunan tiroit dokusunun farklı şekilde içerisinde yapılanmalar meydana gelmesiyle solid nodül meydana gelir. Bazı nodüllerin içerisinde sıvı oluşurken, büyüklüğü değişkenlik gösterir. Bazen de oldukça küçük yapıda yer a...
Hipoekoik Nodül
Hipoekoik Nodül
Hipoekoik Nodül, halk arasında tiroit nodülü olarak bilinmektedir. Hipoekoik nodül yani tiroit nödülü, tiroit bezinde oluşan bölgesel şişliklere verilen isimdir. Daha çok yetişkin bireylerde görülür ancak az bir sıklıkta olmakla beraber çocuklarda da...
Hipoekoik Solid Nodül
Hipoekoik Solid Nodül
Hipoekoik solid nodül, Türkçe adı ile insanlarda tiroit bezlerinde meydana gelen nodül anlamına gelmektedir. İnsanlarda hormonların ve diğer sıvıların salgılanmasını sağlayan bu tiroidlerde meydana gelen nodüller, bu hastalık çerçevesinde incelenmekt...
Kalsifik Nodül
Kalsifik Nodül
Kalsifik nodül, Akciğer nodülü olarak da bilinir ve birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkar. Özellikle yetişkinlerden sonra ortaya çıkan bu durum yetişkinler ve yaşlıları etkisi altına alarak etkiler göstermektedir. Özellikle son yıllarda kals...
Nodül Ameliyatı
Nodül Ameliyatı
Nodül Ameliyatı, Nodül oluşumları tiroit bezi içinde gerçekleşir. Tiroit bezi vücut için oldukça önem teşkil eder. Özellikle vücut metabolizması üzerinde önemli etkisi olan tiroid, tüm hormonlarını olması gerektiği şekilde salgılanmasına yardımcı olu...
Kistik Nodül
Kistik Nodül
Kistik nodül, içerisinde sıvı veya kan bulunduran portakal veya ceviz boyutundaki şişliklere denir. Kontrolü en iyi yapılabilen kistik nodül tiroit nodülüdür. Kistik nodüllerin kanserleşme ihtimalleri çok düşüktür. Doktor teşhis koyduktan sonra özell...
Kötü Huylu Nodül
Kötü Huylu Nodül
Kötü huylu nodül, Boyun bölgesinde bulunan tiroit bezi oldukça önemli bir organdır. Çünkü vücuda iyot salgılayarak vücudun hemoiztazisinin yani vücut dengesinin ayarlanmasına yardımcı olur. Tiroit bezinde meydana gelen nodüller iyi ya da kötü huylu o...
Ses Tellerinde Nodül
Ses Tellerinde Nodül
Ses Tellerinde Nodül, Ses telleri üzerindeki küçük nasırlanmış yapıya ses teli nodülü adı verilir. Gırtlak yapısından dolayı kadınlarda daha fazla görülür. Kişinin yaşına ve cinsiyetine bağlı olarak oluşan nodüllerin farklı sebepleri vardır. Örneğin ...
Subplevral Nodül
Subplevral Nodül
Subplevral Nodül, akciğerin visseral ve parietal adı verilen iki plevrası (Zar demektir) arasındaki boşluğa subplevral boşluk denir. Bu alandaki oluşan nodüllere de subplevral nodül denmektedir. Bu nodüllerin; 1 cm'den daha küçük olanlarına küçük nod...

 

Lenf Nodu
Schmorl Nodül
İzoekoik Nodül
Solid Nodül
Hipoekoik Nodül
Hipoekoik Solid Nodül
Kalsifik Nodül
Nodül Ameliyatı
Kistik Nodül
Kötü Huylu Nodül
Ses Tellerinde Nodül
Subplevral Nodül
Kolloidal Nodül
Akciğerde Nodül
Nonspesifik Nodül
Midede Nodül
Parankimal Nodül
Nodül Büyümesi
Nodül Çeşitleri
Karaciğerde Nodül
Gırtlakta Nodül
Heberden Nodülleri
Nodül Kanseri
Nodül
Soğuk Nodül
Tiroid Nodül
Sıcak Nodül
Nodül Biyopsisi
Guatr Nodül
Ses Nodülü
Popüler İçerik
Kolloidal Nodül
Kolloidal Nodül
Kolloidal nodül; bir veya birden fazla meydana gelebilir. İyi huylu nodüllerdir ve tiroid nodüllerinin çoğunluğunu meydana getirmektedir. Büyük boyutl...
Akciğerde Nodül
Akciğerde Nodül
Akciğerde nodül, çapı 4 cm yi geçmeyen bazen bir enfeksiyonun kalıntısı, bazen iyi huylu akciğer tümörü, bazen de vücuttaki diğer organlardaki kanseri...
Nonspesifik Nodül
Nonspesifik Nodül
Nonspesifik Nodül, genel olarak primer yapıdaki bir tümörün hematojen yayılımı sonrasında ortaya çıkar. Tipik olarak artel kan akımları dağılımına uyg...
Midede Nodül
Midede Nodül
Midede Nodül, Midenin iç kısmında mukoza adı verilen yerde oluşan kitlelerdir. Genellikle polip olarak da bilinir. Çok fazla rastlanan bir rahatsızl...
Parankimal Nodül
Parankimal Nodül
Parankimal Nodül, tiroid bezindeki dokuların hasar görmesi sonucu ortaya çıkan hastalık durumudur. Trioid bezlerinin vücut sağlığı için önemi oldu...
Nodül Büyümesi
Nodül Büyümesi
Nodül büyümesi, tiroid bezinde, oluşan anormal doku büyümeleri nodül olarak adlandırılır. Nodüllerin bir kısmı el ile dokunulduğunda hissedilebilen bo...
Nodül Çeşitleri
Nodül Çeşitleri
Nodül Çeşitleri; tiroid bezinin içinde yer alan normal tiroid yapısından değişik bir yapıdaki yumru şeklinde veya leblebi hatta portakal büyüklüğünde ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Lenf Nodu
Schmorl Nodül
İzoekoik Nodül
Solid Nodül
Hipoekoik Nodül
En büyüğü dağ lob orta kesim ayrılırsa yerleşimli uzun aksında 5 6mm capında olculen nodül
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
En büyüğü dağ lob orta kesim ayrılırsa yerleşimli uzun aksında 5 6mm capında olculen nodül
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024